History

Hungarian Self Culture Society of Welland

100 Years in Review

Series curated by Olga (Kertesz) Varga & Susan (Singer) Fleury

1920’s

ENGLISH VERSION

1920:       In 1920’s the work was slow in the Welland area, and discussions started around a way to bring Hungarians together into an organization where they could satisfy the social and cultural dimension in all respects and preserve their heritage. The (18) founders involved in these discussions were Tomor Deszo, Amon Ferenc, Szucs Janos, Videki Jozsef, Szabo Lajos, Kondor Laszlo, Szabo Lajosne, Tober Imre, Vigh Ferenc, Voros Benjamin, Ferenczy Janos, Gulyas Janos, Jozsa Janos, Korody Karoly, Lukacs Antal, Vermes Miklos, Varga Istvan es Voros Rudolf.

1921:       After many discussions with this group of Hungarians, the Hungarian Self Culture Society of Welland (HSCS) was established on June 26th, 1921.   The first elected president of the society was Ferenczi Janos. The intention of the society was to preserve their Hungarian language, culture and traditions and keep alive memories of the homeland. It was also important that they help foster pride, loyalty and respect for their adoptive new home, Canada.  In addition, the society provided assistance to members affected by illness or bereavement. This benefit continued until the late 1960’s.

1921:       The first executives of the HSCS were: President Ferenczi Janos, Vice President Kovacs Karoly, Secretary Vermes Miklos, Recording Secretary Korody Karoly, Treasurer Jozsa Janos, Controllers Ahmon Ferenc and Szabo Lajos, Guard Szucs Janos.

1921:       Credit for the first draft version of the By-laws for the Hungarian Self Culture Society belongs to Ferenczi Janos.

1921:       It was Ferenczi Janos’ who had the vision to construct a building where the members could congregate.

1924:       The Hungarian Self Culture Society was incorporated in 1924, in Welland, Ontario. That same year, the property on the corner of Park St. and Hellems Ave was purchased for $500.00 with borrowed funds and which were fully paid back before construction even started. With additional contributions from the executive and the Plymouth Cordage Company, construction began that summer. By the end of the year, the building was erected at a cost of $5,215.00 and was dedicated on January 1, 1925. Through the help of generous donations from friends and family along with wisely managed funds, the loans for the building were paid in full within 3 years.

1924:       July 10th, The Welland Tribune & Telegraph printed an article about the HSCS’s plans to build the hall at an estimated cost of $4,000.

1924:       At the July 6 meeting, a 10-person Fundraising committee was established to help raise money to pay for the cost of building the Hungarian Hall.  By Dec 24 they had raised $2,000 (worth $30,761.87 today).  They were still short and instead of going to the bank, 2 members offered to loan them $1500 at the same interest rate as the bank, to be repaid over 3 years.

1924:       On December 30, 1924, the Hungarian Hall was issued it’s first Liquor Licence, from the Chief Constable’s Office, of the City of Welland.

1924:       A picture of the Hungarian Hall after construction.

1924:       Over the next 6 years, a large number of Hungarian immigrants arrived in Welland. They were attracted by jobs in construction on the Welland Canal and in local industries. A number of Hungarians came to Welland from Western Canada when they lost their farms during the dust bowl period. New immigrants who moved here found support from family and friends already established. Immigrants who owned homes took in boarders and new immigrants to supplement their income. The majority of the Hungarian population in Welland lived in the King, Regent, Burgar and Lincoln Streets areas.

1926:       The first Theatre performance was held at the Hungarian Hall.  They performed a play called “Amit az Erdo Mesel” (The Stories of the Forest).  The members of the cast are shown in the picture.

1928:       During the early 1920’s, an increasing number of Hungarian Catholic immigrants arrived and recognizing their need for spiritual direction, members of the Hungarian Hall and the Hungarian community at large, invited Rev. Lipot Mosonyi and Rev. Stephen Nyiri to help guide their endeavours of Welland’s Roman Catholic and Greek Catholic Hungarian faithful into the organization of a common shared parish.  Construction of a new Catholic church on Hellems Ave began and on November 18, 1928 Our Lady of Hungary Church was blessed by Reverend Neil McNeil, the Roman Catholic Archbishop of Toronto.

HUNGARIAN VERSION

1920:       Az 1920-as években a munka lassan haladt Welland környékén, és elkezdődtek a viták arról, hogyan lehetne a magyarokat egy olyan szervezetbe tömöríteni, ahol minden tekintetben kielégíthetnék a szociális és kulturális dimenziót, és megőrizhetnék örökségüket. A (18) alapító, akik részt vettek ezekben a megbeszélésekben: Tomor Deszo, Amon Ferenc, Szucs János, Videki József, Szabó Lajos, Kondor László, Szabó Lajosné, Tober Imre, Vigh Ferenc, Voros Benjamin, Ferenczy János, Gulyás János, Jozsa János, Korody Károly, Lukacs Antal, Vermes Miklós, Varga István es Voros Rudolf.

1921:       A magyarok e csoportjával folytatott számos megbeszélés után 1921. június 26-án megalakult a Welland-i Magyar Önművelődési Társaság.   A társaság első megválasztott elnöke Ferenczi János volt. A társaság szándéka az volt, hogy megőrizzék magyar nyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat, és életben tartsák a szülőfölddel kapcsolatos emlékeket. Fontos volt az is, hogy segítsék a büszkeség, a hűség és a tisztelet ápolását fogadott új hazájuk, Kanada iránt.  Emellett a társaság segítséget nyújtott a betegség vagy gyász által érintett tagoknak. Ez a juttatás az 1960-as évek végéig tartott.

1921:       A HSCS első vezetői a következők voltak: Ferenczi János elnök, Kovács Károly alelnök, Vermes Miklós titkár, Korody Károly jegyzőkönyvvezető, Józsa János pénztáros, Ahmon Ferenc és Szabó Lajos ellenőrök, Szucs János őr.

1921:       A Magyar Önművelődési Társaság alapszabályzatának első tervezetének elkészítése Ferenczi János érdeme.

1921:       Janos Ferenczi volt az, aki megálmodta egy olyan épület felépítését, ahol a tagok összegyűlhettek volna.

1924:       A Magyar Önkultúra Társaságot 1924-ben alapították az Ontario állambeli Wellandban. Ugyanebben az évben a Park St. és a Hellems Ave. sarkán lévő ingatlant 500.00 dollárért vásárolták meg kölcsönből, és még az építkezés megkezdése előtt teljesen visszafizették. A vezetőség és a Plymouth Cordage Company további hozzájárulásával még azon a nyáron megkezdődött az építkezés. Az év végére az épületet 5,215.00 dollárért felépítették, és 1925. január 1-jén felavatták. A barátok és családtagok nagylelkű adományai és a bölcsen kezelt pénzeszközök segítségével az épületre felvett kölcsönöket 3 éven belül teljes egészében visszafizették.

1924:       A Welland Tribune & Telegraph július 10-én cikket közölt a HSCS terveiről, hogy $4,000.00 dollár becsült költséggel felépíti a csarnokot.

1924:       A július 6-i gyülésen 10 szemelyes adománygyűjtő bizottságot hoztak létre, hogy segítsen pénzt gyűjteni a magyar csarnok építésének költségeihez.  December 24-ig $2,000.00 dollárt gyűjtöttek össze (ami ma 30,761.87 dollárt ér).  Még mindig kevés volt, és ahelyett, hogy a bankhoz fordultak volna, 2 tag felajánlotta, hogy kölcsönad nekik $1,500.00 dollárt a banki kamatláb mellett, amit 3 év alatt kell visszafizetni.

1924:       December 30-án a Magyar Csarnok megkapta az első szeszesital-engedélyt Welland város rendőrfőnöki hivatalától.

1924:       A Magyar Csarnok építés utáni képe.

1924:       A következő 6 évben nagyszámú magyar bevándorló érkezett Wellandba. A Welland-csatorna építésénél és a helyi iparban kapott munkahelyek vonzották őket. Számos magyar érkezett Wellandbe Nyugat-Kanadából, amikor a poros időszak alatt elvesztették farmjaikat. Az ide költöző új bevándorlók a már letelepedett családtagok és barátok támogatására találtak. Azok a bevándorlók, akiknek házuk volt, befogadtak vendégeket és új bevándorlókat, hogy kiegészítsék jövedelmüket. A wellandi magyar lakosság többsége a King, Regent, Burgar és Lincoln utcák környékén élt.

1926:       Az első színházi előadást a Magyar Csarnokban tartották.  Az “Amit az Erdo Mesel” című darabot adták elő.  A képen a szereplőgárda tagjai láthatóak.

 1928:      Az 1920-as évek elején egyre több magyar katolikus bevándorló érkezett, és felismerve a lelki vezetés iránti igényüket, a Magyar Csarnok tagjai és a magyar közösség egésze felkérte Mosonyi Lipót tiszteletes urat és Nyiri István tiszteletes urat, hogy segítsenek irányítani Welland római katolikus és görög katolikus magyar híveinek törekvéseit egy közös, közös parókia megszervezésében.  Megkezdődött egy új katolikus templom építése a Hellems Ave-on, és 1928. november 18-án a Magyarok Nagyasszonya templomot Neil McNeil tiszteletes, Toronto római katolikus érseke megáldotta.

1930’s

ENGLISH VERSION

1932:     The Mukedvelo Garda, the theatre group of the Hungarian Self Culture Society of Welland (HSCS), had begun performing plays at the Hungarian Hall.

1935:     The Welland branch of the Kanadai Magyar Kereszteny Egyesulet (The Canadian Hungarian Christian Association) was formed on March 13, 1935 and incorporated on March 16, 1936. This association provided financial aid for funeral expenses to members. By 1961, the membership of this branch was over 300, and the monthly dues were only $.50 cents.  The Association members met every 3rd Sunday at the Hungarian Hall. They sent flowers and displayed the Christian Association flag at the funeral when someone from the association passed away.

1935:     The first picnic of the Hungarian Community in the Niagara Region was held on Sept 2, 1935.

1936:     Circa 1936, the HSCS’s Theatre Club was performing in various venues around the Niagara Peninsula. This picture is of the cast of a performance that occurred in Niagara Falls.  Some of the members included Kertesz Geza, Kertesz Elizabeth, Lesko John, Gerencer Helen, Miko Andrasne, Fialkovics George, Onda Miklos.

1936:     The executives of 1936 included: President- Diamond Istvan; Vice-President- Marton Janos; Secretary- Ahman Ference; Treasurer – Kovacs Karoly; Recording Secretary – Kovacs Miklos; Door Guard – Szucs Janos; Manager – Gerencser Menyhert; Visitors of the Sick- Kolb Istvan, Csicsak Laszlo, Matyas Lajos; Controller- Hajdu Istvan, Takacs Viktor; Disciplinarian- Kovacs Istvan, Hagymasi Mihaly, Banko Lajos; Entertainment Committee- Kertesz Geza.

1938:     On August 15-19, over 816 delegates from around the world, attended the 2nd Annual World Congress of Hungarians, which was held in Budapest, Hungary.  The representative that year, from the HSCS was Geza Kertesz.

1938:     In 1938, in spite of financial constraints during the great depression, a bowling alley with 2 lanes was installed in the basement, at an engineered cost of approximately $3,200.00.  Over the next 10 years, the bowling alley generated over $12,768.85 in income for the Hungarian Hall.

1939:     The Hungarian Self Culture Society of Welland, joined the war effort, calling for the defeat of Hungarian fascist leaders. 

1939:     Over the next 7 years, Hungarian immigrants in Welland joined the armed forces, worked in factories, and supported the war effort.  They were politically conscious workers who played an active roll in the war, raising funds for the Red Cross and selling Canada Victory Bonds to members of the Hungarian community and others.  The members of the Hungarian Hall also arranged for food and other parcels to be sent to the servicemen overseas.   Sixty-two members of the Hungarian Self Culture Society of Welland, volunteered for service with the Canadian armed forces during World War II. Of these 62 volunteers, seven were killed. All of these efforts demonstrated their loyalty to their new homeland and enabled immigrants to overcome discrimination after WWII. A framed document is located in the Hungarian Hall, in memory of these soldiers. (Picture of plaque in HH)

HUNGARIAN VERSION

1932:     A Mukedvelo Garda, A Magyar Önképzőkör színjátszó csoportja elkezdett színdarabokat játszani a Magyar ház-ban.

1935:     A Kanadai Magyar Keresztény Egyesület Welland-i fiókja 1935. március 13-án megalakult amelyet és 1936 március 16-án jegyeztek be. Ez az egyesület anyagi támogatást nyújtott a tagok temetési költségeihez. 1961-re a taglétszám meghaladta a 300 főt, és a havi tagdíj mindössze 50 cent volt.  Az egyesület tagjai minden 3. vasárnap találkoztak a Magyar Házban. Virágot küldtek és kitűzték a Keresztény Egyesület zászlaját a temetésen, amikor valaki az egyesületből elhunyt.

1935:     A Niagara régión magyar közösségének első piknikjét 1935. szeptember 2-án tartották.

1936:     1936 körül a HSCS Színházi Klubja a Niagara-félsziget különböző helyszínein lépett fel. Ez a kép egy Niagara Fallsban tartott előadás szereplőit ábrázolja.  A tagok közül néhányan: Kertesz Géza, Kertesz Erzsébet, Lesko John, Gerencer Helen, Miko Andrasne, Fialkovics George, Onda Miklós.

1936:     Az 1936. évi végrehajtók között szerepeltek: Elnök- Diamond István; alelnök- Marton János; titkár- Ahman Ference; pénztáros- Kovács Károly; jegyzőkönyvvezető- Kovács Miklós; ajtónálló- Szucs János; ügyvezető – Gerencser Menyhért; Beteglátogatók- Kolb István, Csicsak László, Mátyás Lajos; Ellenőr- Hajdu István, Takacs Viktor; Fegyelmi felelős- Kovács István, Hagymasi Mihály, Bankó Lajos; Szórakoztató Bizottság- Kertesz Géza.

1938:     Augusztus 15-19. között a világ minden tájáról közel 400 küldött vett részt a Magyarok II. éves világkongresszusán, amelyet Budapesten tartottak.  A HSCS képviselője ebben az évben Kertesz Géza volt.

1938:     1938-ban, a nagy gazdasági világválság alatti pénzügyi nehézségek ellenére, a pincében egy 2 pályás tekepályát szereltek fel, kb. $3,500.00 dollárért.  A következő 10 év alatt a tekepálya több mint $12,768.85 dollár bevételt hozott a Magyar ház

1939:     A Welland-i Magyar Önképzőkör Társaság csatlakozott a háborús erőfeszítésekhez, és a magyar fasiszta vezetők legyőzésére szólított fel.

1939:     A következő 7 évben a Wellandi magyar bevándorlók csatlakoztak a fegyveres erőkhöz, gyárakban dolgoztak, és támogatták a háborús erőfeszítéseket.  Politikailag tudatos munkások voltak, akik aktív szerepet játszottak a háborúban, adományokat gyűjtöttek a Vöröskeresztnek, és Kanada győzelmi kötvényeket adtak el a magyar közösség tagjainak és másoknak.  A Magyar ház tagjai élelmiszer- és egyéb csomagok küldését is megszervezték a tengerentúli katonáknak.   A Welland-i Magyar Önképzőkör Társaság hatvankét tagja önkéntes szolgálatot vállalt a kanadai fegyveres erőknél a második világháború alatt. Ebből a 62 önkéntesből hét meghalt. Mindezek az erőfeszítések az új hazájuk iránti hűségüket bizonyították, és lehetővé tették a bevándorlók számára, hogy a második világháború után legyőzzék a diszkriminációt. Ezeknek a katonáknak az emlékére egy bekeretezett dokumentum található a Magyar Házban.

1940’s

ENGLISH VERSION

1940:   The executives in 1940 included: Marton Janos, president; Sejkovszky Mihaly, vice-president; Kovacs Karoly, treasurer; Poczos Mihaly, secretary; Ferenczy Janos & Schmidt Janos, controllers; Gerencser Menyhert, recording secretary & building caretaker; Gottinger Jozsef, Hegedus Lukacs & Csicsak Laszlo, visitors of the sick; Dimond Istvan, business manager.

1940:   To help support the war efforts, the HSCS purchased a $500 War Bond and a $1,000 Savings Bond. They also donated the entire proceeds of a concert, $125.00 to the Red Cross.

1940:   The first Hungarian Radio group CKTB Radio hosted a weekly Hungarian Music program called “A Hungarian Homeland Memories” Magyar Radio Musor, Dalguyjtemenye (Song Collection) every Sunday afternoon from 12:30-1pm.  The program was directed by the Toth boys and many of the performers such as Imre Jozsefne or Helen Simon (husband of Tony Simon), practised and occasionally performed at the Hungarian hall under the direction of Peter Mihaly.

1940:    English language classes and community services started to become available to immigrants moving to Welland, Ontario. The stigma of ethnicity began to disappear. 

1940:   The HSCS’s little theatre club affectionately known as “Mukedvelo Garda”, performed in various venues around the Niagara Peninsula.  This picture depicts the cast of a performance that occurred in Niagara Falls.  Some of the members included Kertesz Geza, Kertesz Elizabeth, Lesko John, Helen Bornemisa, Miko Andrasne, George Fialkovics, Mr. Onda, Vince Jozsef, Vince Yolanda, Pajzos Berta. (picture of performers in Niagara Falls)

1941:   The 20th Anniversary was celebrated on June 22, 1941, but only members and their families attended.  During the war years, a very low profile was kept regarding celebrations as they felt it would have been inappropriate as the homeland was still allied to Germany.

1942:   The HSCS Youth Club was started in 1942.

1945:    Many immigrants and displaced persons in Europe, who had been left homeless after the war, arrived in Welland, Ontario. 

1945:   On February 7, 1945, a motion was made to purchase the first modern microphone for the HSCS.

1945:   October 7th, a motion was carried by the membership to introduce a BINGO club.

1945:   A Christmas Pageant directed by the Carmelite Sisters from Our Lady of Hungary church was held at the HH.

1946:   On September 1st, the HSCS celebrated their 25th Silver Anniversary.  Guest speakers included Father Stephen Horvath, pastor of Our Lady of Hungary Parish and Harold W. Walker, Welland Mayor; A special letter from the first president Ferenczi Janos was read by Geza Kertesz.  Members posed for a picture outside of the Hungarian Hall.

1946:   The financial position of the HSCS at this time, was excellent as they were debt free.  Between the years of 1927 – 1946 they paid out health benefits worth $18,812.00.  In addition, over $6,000.00 dollars in charitable gifts and donations were given out in that same period.

1947:   The celebrated Cardinal Jozsef Mindszenty of Hungary visited Our Lady of Hungary church and the members of the Hungarian Self Culture Society.

1948:  On March 14, 1948, the Hungarian Hall hosted the 100th anniversary commemorating the March 15, 1848 Revolution with an afternoon program that included a visit from the mayor, performing musicians, poetry readings and a one act play entitled “Petofi Szulei”.

HUNGARIAN VERSION

1940:   A vezetők 1940-ben a következők voltak: Marton János, elnök; Sejkovszky Mihály, alelnök; Kovács Károly, pénztáros; Poczos Mihály, titkár; Ferenczy János és Schmidt János, ellenőrök; Menyhért Gerencser, jegyzőkönyvvezető és épületgondnok; Gottinger József, Hegedus Lukacs és Csicsak László, beteglátogatók; Dimond István, gazdasági vezető.

1940:   A háborús erőfeszítések támogatására a HSCS $500.00 dolláros hadikötvényt és $1,000.00 dolláros takarékkötvényt vásárolt.

1940:   Az első magyar rádiócsoport, a CKTB Rádió hetente vasárnap délutánonként 12:30-1pm között Magyar Rádió Musor, Dalguyjtemenye (Dalgyűjtemény) címmel magyar zenei műsort sugárzott “A magyar haza emlékei” címmel.  A műsort a Tóth fiúk vezették, és az előadók közül sokan, mint például Imre Józsefné és Simon Helen (férje Simon Antal), Mihály Péter vezetésével gyakoroltak és időnként felléptek a Magyar Teremben.

1940:    Az Ontario állambeli Wellandba költöző bevándorlók számára angol nyelvórák és közösségi szolgáltatások kezdtek elérhetővé válni. Az etnikai hovatartozás megbélyegzése kezdett eltűnni.

1940:   A Magyar Ház kis színházi klubja, amelyet szeretettel “Mukedvelo Garda” néven ismertek, a Niagara-félsziget különböző helyszínein lépett fel.  Ez a kép egy Niagara Fallsban tartott előadás szereplőit ábrázolja.  A tagok közül néhányan: Kertesz Géza, Kertesz Erzsébet, Lesko John, Bornamisa Helen, Miko Andrasne, Fialkovics György, Onda úr, Vince József, Vince Yolanda, Pajzos Berta.

1941: Június 22-én ünnepelték a 20 eves fennallast.  A háborús évek alatt nagyon visszafogottan tartották az ünnepségeket, mivel úgy érezték, hogy ez nem lett volna helyénvaló, mivel a szulohaza még mindig Németországgal szövetséges volt.

1942:   A Magyar Ház Ifjúsági Klub 1942-ben indult.

1945:    Sok bevándorló és Európában kitelepített, a háború után hajléktalanná vált személy érkezett az Ontario állambeli Wellandba.

1945:   Február 7-én indítványozták, hogy a Magyar haz számára megvásárolják az első modern mikrofont.

1945:   Október 7-én a tagság indítványt fogadott el egy BINGO-klub bevezetésére.

1945:   A Magyarok Nagyasszonya templomból érkező Carmelite nővérek karácsonyi felvonulását tartották a Magyar haz-ban.

1946:   Szeptember 1-jén ünnepelte a HSCS a 25. ezüstévfordulóját.  Vendégelőadók voltak: Horvath István atya, a Our Lady of Hungary plébánia lelkésze és Harold W. Walker, Welland polgármestere; Az elso elnök, Ferenczi János különleges levelét Kertesz Géza olvasta fel.  A tagok fényképezkedtek a Magyar Ház előtt.

1946:   A Magyar Ház pénzügyi helyzete ebben az időben kiváló volt, mivel adósságmentes volt.  Az 1927-1946 közötti időszakban $18,812.00 dollár értékben fizettek ki egészségügyi juttatásokat.  Ezen kívül ugyanebben az időszakban több mint $6,000.00 dollárnyi jótékonysági adományt és adományokat adtak ki.

1947:   Mindszenty József, Magyarország ünnepelt bíborosa meglátogatta a Magyarok Nagyasszonya templom plébániáját és a Magyar Önképzőkör Társaság tagjait.

1948:  Március 14-én a Magyar Ház adott otthont az 1848. március 15-i forradalomra való megemlékezés 100. évfordulójának délutáni programjával, melyen a polgármester látogatása, zenészek fellépése, versfelolvasás és a “Petőfi Szulei” című egyfelvonásos színdarab is szerepelt.

1950’s

ENGLISH VERSION

1952:   A major addition to the HH was completed in October 1952, on the Park street side, which included the small hall, the kitchen, office, boiler room and washrooms. As of October, they had already paid out $12,887.97 and took out a loan for an additional $8,500 with 6% interest.  On November 22, 1952, Mr. Ellis Morningstar, MPP, Welland, was there for the ribbon cutting ceremony along with Diamond Istvan, Reverend Novak, Jakus Laslo, Kovacs Miklos, Hidvegi Andras, Hidvegi Irene (daughter), Reverend Stephen Horvat, Pastor of Our Lady of Hungary Church. The total cost reported in the July 1953 minute book was $25,817.57.

1953:   Hungarian Hall annual Christmas performance. (Included in picture, Kertesz Olga, Stucz Lillian, Borsodi Anne, Hidvegi Irene, Stark Betty, Stark Anne, Papp Isabelle, Girhny John.

1954:   On Sept 6, 1954, a ceremony was held with the membership to celebrate the dedication of the new flagpole at the HSCS, on the front lawn of the Hungarian Hall.

1956:    On October 23, 1956, the people of Hungary rose in revolt against their country’s oppressive communist regime, and to quell the uprising, Russian troops poured into the country.  Back in Welland, the Hungarian Self Culture Society held a large meeting on Oct 28th, and in quick response to these world events they struck up a committee on November 4th to collect funds to assist the Hungarian Freedom Fighters.  There were 7 key groups involved in the meeting: the Welland Hungarian Roman Catholic church, the Hungarian Presbyterian church, the Hungarian Greek Catholic church, the HSCS Hungarian Hall, the Hungarian Christian Association, the Brantford Hungarian Association, and the Hungarian Veterans Association.

1956:   An invitation was issued for Oct 28th to join in a demonstration against the Hungarian Revolution at the Hungarian Hall to support the Freedom Fighters.

1956:   The Hungarian Liberation Relief Fund to help the Hungarian Freedom Fighters, was started on Oct 30 and over the next 3 months they collected donations from members of the 7 groups as well as industries and local businesses to help support the cause.  By January 25, 1957 they had received contributions worth $10,767.28 from their supporters.  Donations ranged from as little as .50 cents to $500.00 depending on what they could afford.

1956:   The Hungarian Revolution ends on October 29, 1956 and the Hungarian Hall in Welland is jammed with 700 people as the fight for liberty is hailed. Following dignitaries were on hand to make speeches to the crowd: 1. Zoltan Czapary, member of the Welland Hungarian Veteran’s Association; 2. Rev. Nicholas Novak, Hungarian Presbyterian minister; 3. Rt. Rev. Msgr. Stephen Horvat, pastor of Our Lady of Hungary Church; 4. Mayor Armour McCrae of Welland; 5. Kertesz Geza, President of the Hungarian Self Culture Society of Welland. (2 pictures)

1957:   This uprising against Soviet authority in Hungary resulted in the largest wave of Hungarian immigrants to Canada, as they fled their homeland to gain political freedom.  A number of these immigrants settled in Welland, Ontario.  Soon, large numbers of refugees began arriving in the city from their homeland.  Members of the society quickly responded to the desperate needs of the newcomers by collecting clothing, furniture, and household goods, etc. and organizing suppers and gatherings for both adults and young people to get acquainted.  The Canadian Department of Citizenship and Immigration paid for accommodation for many of the refugees, and the Hungarian Hall served as a resource Centre to process such requests.

1957:    The HSCS made a $1,000.00 donation in 1957 (worth $9,426.23 in 2021) to the Welland County General Hospital to help furnish one of their private medical rooms.

1958:   The HSCS entered a float into the Welland Rose Festival.  The floats’ theme was the 1,000th anniversary of St. Stephen’s Holy Crown of Hungary. Some of the participants on the float included: Singer Steve, Kertesz Olga, Vukanics John, Kallai Helen, Szabo Jeannette, Marozsan Laszlo, Stark Anne, Stucz Lillian, Sipos Julius.

HUNGARIAN VERSION

1952:   A Park utcai oldalon 1952 októberében elkészült a Magyar Haz nagyszabású bővítése, amely magában foglalta a kis termet, a konyhát, az irodát, a kazánházat és a mosdókat. Októberre már $12,887.97 dollárt fizettek ki, és további $8,500.00 dollárra vettek fel kölcsönt 6%-os kamatra.  1952. november 22-én Ellis Morningstar úr, a Welland-i MPP képviselője ott volt a szalagátvágási ünnepségen Diamond Istvánnal, Novák Nicholas tiszteletes úrral, Jakus Lászlóval, Kovács Miklóssal, Hidvegi Andrással, Hidvegi Irénnel (lánya), Horvath István tiszteletes úrral, a Magyarok Nagyasszony templom lelkipásztorával együtt. Az 1953 júliusában jelentett teljes költség $25,817.57 dollár volt.

1953:   Magyar Haz karácsonyi előadása. (A képen: Kertesz Olga, Stucz Lillian, Borsodi Anne, Hidvegi Irene, Stark Elizabeth, Stark Anne, Papp Isabelle, Girhany John).

1954:   Szeptember 6-án a tagság részvételével ünnepélyes keretek között felavatták a Magyar Önképzőkör új zászlórúdját a Magyar Ház előtti gyepen.

1956:    Október 23-án a magyar nép fellázadt az országot elnyomó kommunista rezsim ellen, és a felkelés leverésére orosz csapatok özönlöttek az országba.  Wellandban a Magyar Önképzőkör Társaság október 28-án nagyszabású gyűlést tartott, és a világeseményekre gyorsan reagálva november 4-én létrehoztak egy bizottságot, hogy pénzt gyűjtsenek a magyar szabadságharcosok megsegítésére.  A gyűlésen 7 fontos csoport vett részt: a Wellandi Magyar Római Katolikus Egyház, a Magyar Presbiteriánus Egyház, a Magyar Görög Katolikus Egyház, a Magyar Önképzőkör, a Magyar Keresztény Egyesület, a Brantfordi Magyar Egyesület és a Magyar Veteránok Egyesülete.

1956:   Október 30-án indult a Magyar Felszabadítási Segélyalap a Magyar szabadságharcosok megsegítésére, és a következő 3 hónapban adományokat gyűjtöttek a 7 csoport tagjaitól, valamint az iparágaktól és a helyi vállalkozásoktól, hogy támogassák az ügyet.  1957 január 25-ig $10,767.28 dollár értékű adományt kaptak támogatóiktól.  Az adományok az .50 centtől az $500.00 dollárig terjedtek, attól függően, hogy mennyit tudtak megengedni maguknak.

1956:   A magyar forradalom 1956 október 29-én ér véget, és a wellandi Magyar Haz 700 emberrel zsúfolásig megtelt, amikor a szabadságharcot üdvözölték. A következő méltóságok voltak jelen, hogy beszédet mondjanak a tömegnek: 1. Czapary Zoltán, a Wellandi Magyar Veteránok Egyesületének tagja; 2. Nicholas Novak tiszteletes, Magyar presbiteriánus lelkész; 3. Rt. Rev. Msgr. Stephen Horvat, a Magyarok Nagyasszonyunk templom lelkésze; 4. Armour McCrae, Welland polgármestere; 5. Kertesz Géza, a Welland-i Magyar Önképzőkör Társaság elnöke.

1956:    Október 28-ra meghívót adtak ki, hogy csatlakozzanak a magyar forradalom elleni tüntetéshez a Magyar Hazban, hogy támogassák a szabadságharcosokat.

1957:   A magyarországi szovjet hatalom elleni felkelés a Kanadába érkező magyar bevándorlók legnagyobb hullámát eredményezte, akik a politikai szabadságért menekültek el hazájukból.  E bevándorlók egy része az Ontario állambeli Wellandban telepedett le.  Hamarosan nagyszámú menekült kezdett érkezni a városba a hazájukból.  Az egyesület tagjai gyorsan reagáltak az újonnan érkezettek kétségbeesett szükségleteire: ruhát, bútorokat, háztartási eszközöket stb. gyűjtöttek, és vacsorákat, valamint összejöveteleket szerveztek, hogy a felnőttek és a fiatalok megismerkedhessenek egymással.  A Kanadai Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal sok menekült számára fizetett szállást, és a Magyar Ház szolgált forrásközpontként az ilyen kérelmek feldolgozásához.

1957:    A Welland-i Magyar Önképzőkör 1957-ben $1,000.00 dolláros adományt nyújtott (2021-ben $9,426.23 dollár értékben) a Welland Kórháznak, hogy segítsen berendezni az egyik magán orvosi szobát.

1958:   A Welland-i Magyar Önképzőkör egy a felvonulási kocsival vett részt a Welland-i Rózsafesztiválon.  A kocsi témája Szent István Szent Koronájának 1000 évfordulója volt. A kocsin többek között a következők vettek részt: Singer Steve, Kertesz Olga, Vukanics John, Kallai Helen, Szabo Jeannette, Marozsan Laszlo, Stark Anne, Stucz Lillian, Sipos Julius.

1960’s

ENGLISH VERSION

1961:    On Nov 25, 1961, the HSCS celebrated the occasion of it’s 40th anniversary with an evening program that included a dinner, blessing, various speakers, poetry readings, and a singing performance.  MPP Ellis Morningstar, Monsignor Steven Horvath, Rev. Nicholas Novak and other Hungarian dignitaries were present. A small anniversary book was published to mark the occasion, paid for by dozens of Welland merchant sponsors. Geza Kertesz organized a noteworthy exhibit of historical documents for this occasion.

1961:   Hungarians represented 20% of the population in Welland, Ontario. The 1961 Census listed 6,536 persons of Hungarian origin living in Welland County, and it is estimated that well over 3,000 of them are Welland residents.

1961:   Executives in 1961 were:  Simon Imre, President; Lukacsy Antal, Vice President; Kertesz Geza, Secretary; Kovacs Miklos, Treasurer; Horvath Laszlo, Recording Secretary; Szeplaki Jozsef and Jakab Jozsef, Controllers; Diamond Istvan, Building Manager; Hracs Ferenc, Entertainment.

1962:   The HH donated $1,000 to the Welland Hospital (worth $15,380 in 2021) and received appreciation through a letter stating they had a Life Time Membership.

1962:   At the April 5 membership meeting, a motion was made and passed to form a Cultural Committee to preserve our culture and heritage. Members included in the committee were- Kertesz Geza, Hracs Ference, Horvath Laszlo, Jakab Jozsef, Molnar Mihaly, and Papp Mihaly.

1962:    In August, the discussion of installing air conditioning at the Hungarian Hall was started.  The cost at that time would exceed $12,000.00.

1965:   According to the minute books, the membership of the Hungarian Hall on June 6th was over 200 people.

1966:   On October 24, seven hundred and fifty (750) area Hungarians held a huge celebration of the Freedom Fighters at St Stephen’s Hall.

1966:   On the 10th anniversary of the Hungarian Revolution, the Mayors of Port Colborne and Welland declared Oct 23 – 30 as Hungarian Week.

1967:   The “Rainbow Soccer” Club, part of the Welland Soccer Club 1st Division, was started around the years 1962 through 1963.  At that time there were only senior men playing the game they loved from their youth but eventually, hundreds of children joined the club.  The Rainbow soccer team was sponsored by the Rainbow Painting Co, owned by Steve Maj.  Many of the players were members of the Hungarian Hall and they often rented the hall for dinner dances to raise additional funds for their club. The team played together for several years, travelling around the Niagara Region and southern Ontario, in various tournaments including the Rose Festival Tournament.

HUNGARIAN VERSION

1961:    A Magyar Önképzőkör 1961 november 25-én ünnepelte fennállásának 40 évfordulóját egy esti programmal, amely vacsorát, áldást, különböző előadókat, versfelolvasást és énekes előadást tartalmazott.  Jelen volt Ellis Morningstar parlamenti képviselő, Steven Horvath Monsignore, Nicholas Novak tiszteletes és más magyar méltóságok. Az alkalomra egy kis évfordulós könyvet adtak ki, amelyet több tucat wellandi kereskedő szponzorált. Kertesz Géza erre az alkalomra figyelemre méltó kiállítást szervezett történelmi dokumentumokból.

1961:   A magyarok az Ontario állambeli Welland lakosságának 20%-át tették ki. Az 1961-es népszámlálás szerint Welland megyében 6,536 magyar származású személy élt, és becslések szerint közülük jóval több mint 3,000 Welland lakosa.

1961:   A vezetők 1961-ben a következők voltak:  Simon Imre, elnök; Lukacsy Antal, alelnök; Kertesz Géza, titkár; Kovács Miklós, pénztáros; Horvath László, jegyzőkönyvvezető; Szeplaki József és Jakab József, ellenőrök; Diamond István, haznagy; Hracs Ferenc, szórakoztató.

1962:   A Magyar Haz $1,000.00 dollárt adományozott a Welland Kórháznak (2021-ben $15,380.00 dollár értékben), és egy levélben kapott elismerést, amelyben közölték, hogy élethosszig tartó tagsággal rendelkeznek.

1962:   Az április 5-i taggyűlésen indítványt tettek és fogadtak el egy Kulturális Bizottság megalakítására, hogy megőrizzük kultúránkat és örökségünket. A bizottság tagjai voltak- Kertesz Géza, Hracs Ference, Horvath László, Jakab József, Molnár Mihály, es Papp Mihály.

1962:    Augusztusban megkezdődött a vita a Magyar Terem légkondicionáló berendezésének beszereléséről.  A költség akkoriban meghaladta volna a $12,000.00 dollárt.

1965:   A jegyzőkönyvek szerint a Magyar Terem tagsága június 6-án több mint 200 fő volt.

1966:   Október 24-én hétszázötven (750) környékbeli magyar tartott nagyszabású szabadságharcos ünnepséget a Szent István teremben.

1966:   A magyar forradalom 10 évfordulóján Port Colborne és Welland polgármesterei október 23-30-át magyar hétnek nyilvánították.

1967:   A “Rainbow Soccer” klub, amely a Welland Soccer Club 1 divíziójához tartozik, 1962/63 körül indult.  Ekkor még csak idősebb férfiak játszották a fiatalkoruk óta szeretett játékot, de végül több száz gyerek csatlakozott a klubhoz.  A Rainbow focicsapatot a Steve Maj tulajdonában lévő Rainbow Painting Co. szponzorálta. A játékosok közül sokan a Magyar Haz tagjai voltak, és gyakran bérelték ki a Magyar hazot vacsorabálokra, hogy további pénzt gyűjtsenek a klubjuk számára. A csapat több éven át játszott együtt, bejárták a Niagara régiót és Ontario déli részét, különböző tornákon, köztük a Rózsafesztivál tornán.

1970’s

ENGLISH VERSION

1971:    The HSCS recognized it’s 50th anniversary on June 5th with local dignitaries present as well as the local Hungarian clergy. The mayor was asked to declare Hungarian Day in celebration of our anniversary and fly the Hungarian flag at city hall.

1971:   On Sept 5, the executives voted to renew a $5,000 savings bond for 5 years at 8%.

1972:   The introduction of the “Friday Night Social” evenings was implemented for the members.

1972:    The Welland Hungarian Hunting and Fishing Club was formed in 1972. There were originally 21 members, and the 1st president was Steve Maj. Their earliest dinner dance was at the Moose Lodge but after that, all their fund raiser dinner dances were held at the Hungarian Hall. Everyone looked forward to their annual dinners that always included a menu of wild game such as Elk, Moose, Bear, fish, and Venison. Some of the members as seen in the picture included Steve Maj, Les Ihasz, Steve Szabo, Steve Lacko, Les Retyi, Steve Varga, Imre Virag, Frank Gyurkovics Sr., Les Ujfalussy, Adam Macsai, Alex Gecse, Barna Kanalas, Les Nemes, William Sipos, Gabor Sovegjarto, Tony Koch, Joe Sztanko, Tibi Teleki, George Somos, Steve Pitman, Julius Sipos. 

1972:   Tony Koch and Mike Molnar lead the Welland Hungarian Soccer team to win the Welland Championship.  Later the teams went on to play 5 games in Hungary in 1974, thanks to the sponsorship of the Hungarian Self Culture Society.

1973:   During the 21-23 days of September 1973, Cardinal Mindszenty visited Toronto amidst a very hearty welcome by the city as well as southern Ontario Hungarians.  His Excellency held audiences with a delegation from the HSCS and Our Lady of Hungary that included Mr. & Mrs. James Simon, Mr. & Mrs. Geza Kertesz, their daughter Olga – Mrs. Steve Singer, and her daughters Caroline and Sonya Singer.

1977:   On August 13, 1977 the Kanadai Magyar Kereszteny Egyesulet held a Dinner Dance at the Hungarian Hall.  The agenda included cocktails with friends, followed by a dinner at a cost of $5/person and dance with a live orchestra for an additional $3/person.

1976:   The 70’s was the beginning of the creation of floats for the Rose Festival Parade. In 1979 our floats won 2 awards.  These pictures show a few floats from this decade.

1978:    Our first princess, Linda Miklosi was crowned Miss Hungarian and represented us at the Welland Heritage council’s annual Folk Arts Festival.  During the festival, the Hungarian Hall hosted an Open House which offered samplings of our culture via food, music, dance, crafts, exhibits and our hospitality.

1979:   Hungarian Heritage Language Classes were offered thanks to the help of the Heritage Council. There were 42 pupils registered and they were taught by Father Charles Padanyi, Reverend Alexander Fuleki, Georgia Dulai, and Eva Gyurkovics.

HUNGARIAN VERSION

1971:    Június 5-én a Magyar Önképzőkör a helyi méltóságok és a helyi magyar papság jelenlétében ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Felkérték a polgármestert, hogy évfordulónk alkalmából nyilvánítsa a Magyar Napot, és tűzzék ki a magyar zászlót a városházára.

1971:   Szeptember 5-én a vezetőség megszavazta az $5,000 dolláros takaréklevél 5 évre történő megújítását 8%-os kamatra.

1972:   Bevezették a “Friday Night Social” esték bevezetését a tagok számára.

1972:    1972-ben megalakult a Wellandi Magyar Vadász- és Horgászklub. Eredetileg 21 tag volt, és az első elnök Steve Maj volt. A legkorábbi vacsorabáljukat a Moose Lodge-ban tartották, de ezután minden adománygyűjtő vacsorabáljukat a Magyar Önképzőkör tartották. Mindenki nagyon várta az éves vacsorákat, amelyeken mindig vadhúsok, például szarvas, jávorszarvas, medve, hal és vadhús szerepelt a menüben. A képen látható tagok között volt Steve Maj, Les Ihasz, Steve Szabo, Steve Lacko, Les Retyi, Steve Varga, Steve Virag Imre, Frank Gyurkovics Sr., Les Ujfalussy, Adam Macsai, Alex Gecse, Barna Kanalas, Les Nemes, William Sipos, Gabor Sovegjarto, Tony Koch, Joe Sztanko, Teleki Tibi, George Somos, Steve Pitman, Julius Sipos. 

1972:   Tony Koch és Mike Molnar vezetésével a Welland magyar focicsapat megnyeri a Welland bajnokságot.  Később a csapatok 1974-ben 5 mérkőzést játszottak Magyarországon, köszönhetően a Önképzőkör szponzori hajójának.

1973:   Szeptember 21-23. napjaiban Mindszenty bíboros Torontóba látogatott a város, valamint a dél-ontariói magyarok igen szívélyes fogadtatása közepette.  Őexcellenciája meghallgatást tartott a Önképzőkör és a Miasszonyunk Magyarország küldöttségével, amelynek tagjai voltak James Simon úr és felesége, Kertesz Géza úr és felesége, lányuk Olga – Steve Singer asszony és lányai Caroline és Sonya Singer.

1977:   Augusztus 13-án a Kanadai Magyar Kereszteny Egyesület vacsorabált tartott a Magyar Teremben.  A programban koktélozás volt a barátokkal, majd vacsora, melynek ára $5.00 dollár/fő volt, és tánc élő zenekarral további $3.00 dollár/főért.

1976:   A 70-es években kezdődött a Rózsafesztivál felvonulásra kocsik elkészítése. A mi kocsink 1979-ben 2 díjat nyert.  Ezek a képek néhány kocsit mutatnak ebből az évtizedből.

1978:    Első hercegnőnket, Miklosi Lindát Miss Magyar koronázták, és ő képviselt minket a Wellandi Nemzetiségek Tanácsa (Welland Heritage Council) éves népművészeti fesztiválján.  A fesztivál ideje alatt a Magyar Ház nyílt napot rendezett, amely ízelítőt nyújtott kultúránkból ételek, zene, tánc, kézművesség, kiállítások és vendégszeretetünk révén.

1979:    Az Örökség Tanács segítségével magyar örökségi nyelvtanfolyamokat indítottak. 42 tanuló iratkozott be, akiket Padányi Károly atya, Fuleki Sándor tiszteletes, Dulai Georgia és Gyurkovics Éva tanítottak.

1980’s

ENGLISH VERSION

1981:   On October 19, the Hungarian Self Culture Society received recognition from the City of Welland, the members of Council and the citizens of the City of Welland, on the occasion of the 25th Anniversary of the “1956 Freedom Uprising”.

1981:   On October 25, hundreds of Ontario Hungarians gathered at Centennial Secondary School auditorium to celebrate the 25th anniversary of the 1956 Freedom Revolution.  This event was spearheaded by the Hungarian Hall.

1982:   In September, a memorial monument was erected on the Hungarian Hall’s property with the full support of the Hungarian churches and organizations, to honour our heroes of the first and second World Wars.  Each year on the last Sunday of May, a wreath is laid in their honour amidst prayers and the singing of hymns.

1983:   In January, the Sick Benefit payments were discontinued as the need for social benefits had totally changed due to improvements in our Health Care plans.

1983:   On April 24, we hosted an afternoon called “Spring Voices”.  Admission was only $5/adult and $2/children and included refreshments before, at intermission and after the performance.  Singing performers included, Domjan Maria, Szabo Temesi Szusza, Nagy Lajos, Hamvas Jozsef.

1983:   The Hungarian Hall formed a Women’s Auxiliary and they met for the first time on January 28 at the Hungarian Hall. The first executives were (front row L-R) Helen Kovacs Vice President, Susan Teleki President, (back row L-R), Grace Retyi Secretary, Olga Varga Treasurer. The ladies met monthly. The Women’s Auxiliary started an 8 week Dance-Exercise program starting March 16 at a cost $1.75/person.

1983:   The Hungarian Self Culture Society held an OPEN HOUSE at the HH on Friday Sept 2.  They had a menu that included cabbage rolls, sausage, palacsinta and cookies.  Three dance groups were on hand to perform. Admission was free. This was part of the Welland Heritage Folklore Festival and it was a great success.

1984:   In 1984 on March 11, the members of the Hungarian Hall were entertained by various singers accompanied by several musicians from Niagara Falls. Singers at the event were Domjan Maria, Erdelyi Rosza, Hamyas Jozsef, Takacs Gyorgy and Kosar Vilmos.

1984:   Canadian Hungarian Seniors Club was established in 1984.

1984:   A Christmas program was performed at the HH.  The program was coordinated by Magdalene Visi and Katalin Angyal. After the performance, the children and parents enjoyed pizza, donuts, and refreshments.

1985:   The Welland Hungarian Hall Soccer Team captured the Niagara Peninsula Minor Bantam Soccer League championship with a 2-0 overtime victory over St. Catharines at Lester Pearson Park. (picture of soccer team and newspaper article)

1986:   On April 30, 1986, Mr James Simon President of Welland Senior Citizen Club, received a cheque for $6,853 for a New Horizons Grant. Some of the money was used to purchase a new TV, refrigerator, microwave, pool table, dart board, 2 table and 16 chairs, and photo copier.

1987:   On March 7, the Hungarian Hall hosted a Carnival dinner Dance “Farsangi Baljara”.  Admission for adults was $8.00 Dinner and $5.00 Dance!  Soproni Orchestra was featured at the Dance!

1987:   On Oct 26 the Hungarian hall dancers participated in a Heritage Day Multicultural Concert celebration at the Centennial Secondary School Auditorium.

1988:   On September 23, His Excellency Dr. Laszlo Paskai Arch Bishop of Esztergom visited the Hungarian Hall for a banquet prepared in His honour, and the proceeds from the reception enabled the Hungarian Community to make a donation of $3,100.00 to assist the Transylvanian refugees in Hungary.  To this same objective, another donation of $2,300.00 was forwarded to Hungary in 1989.

1989:   At the October 1st meeting, the blueprints for the extensive remodeling plans of the Hungarian Hall were submitted to the executive at a cost of $2,500.00.

1989:   On November 5th, the Hungarian presented a Musical Afternoon event featuring Horvath Istvan.

1989:    On April 30th, Andrew Kovacs, president of the Hungarian Self Culture Society presented a $2,000.00 cheque to the Human Rights Foundation at a dinner held at the Hungarian hall, to help Transylvanian and Hungarian refugees living in Romania.

HUNGARIAN VERSION

1981:   A Magyar Önképzőkör októberében elismerésben részesült Welland városától, a tanács tagjaitól és Welland város polgáraitól az “1956-os szabadságfelkelés” 25 évfordulója alkalmából.

1981:   Október 25-én több száz ontariói magyar gyűlt össze a Centennial Secondary School előadótermében, hogy megünnepeljék az 1956-os szabadságharc 25 évfordulóját.  Az esemény élén a Magyar Haz állt.

1982:    Szeptemberben a magyar egyházak és szervezetek teljes támogatásával emlékművet állítottak a Magyar Haz területén az első és második világháború hőseink tiszteletére.  Minden év május utolsó vasárnapján imák és himnuszok éneklése közepette koszorút helyeznek el tiszteletükre.

1983:    Januárban megszűnt a betegsegély kifizetése, mivel a szociális juttatások iránti igény teljesen megváltozott az egészségügyi terveink javulása miatt.

1983:    Aprilis 24-én “Tavaszi hangok” címmel délutánt rendeztünk.  A belépő mindössze $5.00 dollár/felnőtt és $2.00 dollár/gyermek volt, és tartalmazott frissítőket az előadás előtt, a szünetben és után.  Az énekes előadók: Domján Mária, Szabó Temesi Szusza, Nagy Lajos, és Hamvas József.

1983:    A Magyar Ház megalakította a Női Segélyszervezetet, és január 28-án találkoztak először a Magyar Házban. Az első vezetőség tagjai voltak (első sor balról-jobbra): Helen Kovács alelnök, Susan Teleki elnök, (hátsó sor balról-jobbra), Grace Retyi titkár, Varga Olga pénztáros. A hölgyek havonta találkoztak. A Női Segélyszervezet március 16-tól 8 hetes tánc-gyakorló programot indított, melynek ára $1.75 dollár/fő.

1983:    Szeptember 2-án, pénteken OPEN HOUSE-t tartott a Magyar Házban.  Káposztás tekercs, kolbász, palacsinta és sütemény volt a menü.  Három tánccsoport is fellépett. A belépés ingyenes volt. Ez a Welland Heritage Folklórfesztivál része volt, és nagy sikert aratott.

1984:    Március 11-én a magyar terem tagjait különböző énekesek szórakoztatták több Niagara Falls-i zenész kíséretében. A rendezvényen énekelt Domján Mária, Erdelyi Rózsa, Hamyas József, Takacs György és Kosar Vilmos.

1984:   Megalakult a Wellandi Magyar Idősek Klubja.

1984:   Karácsonyi műsort adtak elő a Magyar Házban.  A műsort Visi Magdelene és Angyal Katalin koordinálta. Az előadás után a gyerekek és a szülők pizzát, fánkot és frissítőket fogyasztottak.

1985:   A Wellandi Magyar Ház focicsapata a Niagara Peninsula Minor Bantam Soccer League bajnokságát a St. Catharines elleni 2-0-s hosszabbításos győzelemmel nyerte meg a Lester Pearson Parkban.

1986:   Aprilis 30-án James Simon úr, a Wellandi Magyar Idősek Klubja elnöke átvett egy $6,853.00 dollárról szóló csekket a New Horizons támogatásra. A pénz egy részét egy új TV, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, biliárdasztal, darts tábla, 2 asztal és 16 szék, valamint fénymásoló vásárlására fordították.

1987:   Március 7-én a Magyar Terem adott otthont a “Farsangi Baljara” farsangi vacsora táncnak.  A belépő felnőtteknek $8.00 dollár volt a vacsora és $5.00 dollár a tánc!  A táncon fellépett a Soproni zenekar!

1987:   Október 26-án a Magyar Haz táncosai részt vettek az Örökség Napja Multikulturális Koncert ünnepségen a Centennial Secondary School Auditoriumában.

1988:   Szeptember 23-án Őexcellenciája Dr. Paskai László esztergomi érsek meglátogatta a Magyar Haz a tiszteletére készített bankettre, és a fogadás bevétele lehetővé tette, hogy a Magyar Közösség $3,100.00 dollár adományt adományozzon a magyarországi erdélyi menekültek megsegítésére.  Ugyanerre a célra 1989-ben újabb $2,300.00 dollár adományt továbbítottak Magyarországra.

1989:   November 5-én a Magyar Haz zenés délutáni rendezvényt tartott Horváth Istvánnal.

1989:    Andrew Kovács, a Magyar Önképzőkör elnöke a magyar teremben tartott vacsorán $2,000.00 dolláros csekket adott át az Emberi Jogok Alapítványnak, a Romániában élő erdélyi és magyar menekültek megsegítésére.

1990’s

English Version

1990:   The Senior Hunor Hungarian Folk Dance Group was officially formed after the younger dance group members left to further their education outside of Welland.  The dance group members included: Olga Varga, Eva Gyurkovics, Helen Kovacs, Anna Hengsperger, Marianne Schlett, Vera Amond, Klara Szabo, Olga Mescei, Elizabeth Morabito, Eva Petkovic, Judy Baky, Elli Boldis, Carol Koch, Liz Triano, Muncie Danku, Gyorgdi Dulai.  Over the decades, this group of ladies became the backbone of the Hungarian Hall, assisting with fund raisers, making donations, and volunteering at various functions.

1990:   The Hall received a grant from the Ontario Ministry of Citizenship for $107,246.00 and began renovations. An additional grant of $9,350.00 and a $10,000.00 donation from the Hungarian Christian Association, went towards the purchase of new furniture. These major renovations included the replacement of the heating system, the addition of central air conditioning, upgrading the electrical wiring, lowering the ceiling, new lighting fixtures, removal of the wall between the large and small halls, and moving the stage. The total cost of this renovation was $108,000.00 and was made possible with the dedicated work and countless hours of many volunteers.

1990:   On Oct 27, after a major renovation, the Hungarian Hall president Mr. Andrew Kovacs hosted a dedication dinner dance to celebrate the updated look of the main floor.  MPP Tom Wappel from Toronto was present along with Welland’s MPP at the time, Gib Parent.  Mr. Wappel very generously gifted the HH a framed copy of the Canadian Constitution translated into Hungarian.

1991:   Celebration of the March 15th 1848 Revolution.

1992:    The addition of a large vestibule and new windows and doors, extended the size of the hall.  The cost of this expansion was $53,990.00 for which a grant of $15,000.00 from the Provincial Ministry of Citizenship was received.  The dedication of this addition was held on Oct 31st and was attended by various politicians and special guests including the daughters of the first two presidents of the Hungarian hall – Mrs. Mary Mocsan (Alexander) daughter of John Ferenczi the first president, and Mrs. Martin Farkas, daughter of Michael Hajmasi, the second president.

1993:   The Hungarian Hall hosted a banquet on Sunday March 14, honoring Archbishop Lajos Balint from Transylvania on his Canada wide fundraising tour.  More money was raised in Welland then in total across all of Canada.

1993:   An evening theatre performance was held on October 19, entitled “Egy Este Pesten”. Adult tickets $10/each. (Picture of Meghivo):  

1993:   The Hungarian Hall hosted a luncheon on Nov 7, to celebrate the 65th anniversary of Our Lady of Hungary parish.

1994:   March 27 was an afternoon of musical performances called “Aki Melletted El” featuring a singer Korda Gyorgy.

1994:   November 16th marked the official opening of “The Hungarian Community in Welland” exhibition at the Welland Historical Museum that ran for 3 months. The exhibit portrayed the community’s local history through photographs, memorabilia, embroidery, dance, music, food, and wine. Contributions to the exhibit were made by members of the Hungarian Hall.

1995:   On July 22, the Hungarian Hall hosted the “Southern Ontario Hungarian Festival” and raised $2,100.00 which was divided among our 3 local Hungarian churches.

1996:   The 75th Anniversary of the Hungarian Hall was celebrated at a banquet on October 19th. A historical 75th Anniversary book was written by Rev. Maria Papp, in both English and Hungarian.

1996:   On June 2, a 75th Anniversary Luncheon was sponsored by the Hunor Dance group and the proceeds of $2,500.00 from this fund raiser was donated to the Welland County General Hospital.

1997:    On January 23, the Hungarian Special Olympics team members arrived in Welland and were hosted by the Hungarian Hall.

1997:   A unique dinner dance called the Pettyes Bal (Polka dot Ball) was held at the Hungarian Hall on April 19.  Everyone was encouraged to wear polka dots for fun!

1997:   A famous Hungarian folk singer Kovacs Appolina, entertained us on February 2 at the Hungarian Hall during an afternoon musical program.

1998:   The Hungarian Hall hosted the 70th Anniversary Dinner of Our Lady of Hungary Church on November 1st and guests included the bishop of St. Catharines Diocese, John O’Mara; the consul general of the Republic of Hungary, Gabor Mencel; and the pastor of Our Lady of Hungary Parish, Rev. Alexander Eros.

1998:    The Hungarian Hall purchased their first dishwasher at a cost of $20,000!

1998:   The 150th Anniversary of the 1848 Hungarian revolution was celebrated at the Hungarian Hall with a lunch and program.

1998:   An afternoon theatre production called “Csak Egy Nap a Vilag” was held on January 17th at the Hungarian Hall.

1999:   On August 14, eleven members of the Hungarian National rowing team took a break from the World Championship Rowing event to enjoy a delicious meal at the Hungarian Hall to celebrate traditions that can be traced back generations to the eastern European country.  Steve Szabo was Welland’s Hungarian- Canadian community interpreter for the rowing team.  The HSCS also hosted the national rowing team from Hungary 29 years ago in 1970. They are hoping to represent Hungary at the 2000 Summer Olympics in Sydney, Australia.

1999:    At the annual Rose Festival Parade the Hungarian Self Culture Society float won 2 awards, Best Ethnic Float and Best Float.

Hungarian Version

1990:   Hunor Magyar Néptáncegyüttes hivatalosan is megalakult, miután a fiatalabb tánccsoporttagok Wellandon kívülre távoztak továbbtanulni.  A tánccsoport tagjai a következők voltak: Olga Varga, Eva Gyurkovics, Helen Kovacs, Anna Hengsperger, Marianne Schlett, Vera Amond, Klara Szabo, Olga Mescei, Elizabeth Morabito, Eva Petkovic, Judy Baky, Elli Boldis, Carol Koch, Liz Triano, Muncie Danku, Györgyi Dulai.  Az évtizedek során ez a hölgyekből álló csoport lett a Magyar Ház gerince, akik segítettek az adománygyűjtésekben, adakoztak, önkénteskedtek a rendezvényeken, részt vettek és kis klubokat vezettek.

1990:   A Magyar Haz $107,246.00 dolláros támogatást kapott az Ontario Állampolgársági Minisztériumtól, és megkezdték a felújítást. Egy további $9,350.00 dolláros támogatás és egy $10,000.00 dolláros adomány a Magyar Keresztény Egyesülettől, új bútorok vásárlására ment el. Ezek a nagyobb felújítások magukban foglalták a fűtési rendszer cseréjét, a központi légkondicionáló berendezés beépítését, az elektromos vezetékek korszerűsítését, a mennyezet leengedését, új világítótestek beszerzését, a nagy és a kis terem közötti fal eltávolítását, valamint a színpad áthelyezését. A felújítás összköltsége $108,000.00 dollár volt, és számos önkéntes odaadó munkája és számtalan órája tette lehetővé.

1990:   Október 27-én, a nagyszabású felújítás után a Magyar Haz elnöke, Andrew Kovacs úr egy avató vacsoraestet rendezett, hogy megünnepelje a nagyterem megújult kinézetét.  Tom Wappel torontói parlamenti képviselő és Welland akkori parlamenti képviselője, Gib Parent is jelen volt.  Wappel úr nagylelkűen megajándékozta a Önképzőkör a kanadai alkotmány magyarra fordított, bekeretezett példányával.

1991:   Március 18-i forradalom ünnepsége a Magyar Köztársaságban

1992:   Egy nagy előcsarnok, valamint új ablakok és ajtók hozzáadásával bővült a terem mérete.  A bővítés költsége $53,990.00 dollár volt, amelyhez $15,000.00 dolláros támogatást kaptak a Tartományi Állampolgársági Minisztériumtól.  A bővítés felavatására október 31-én került sor, melyen számos politikus és különleges vendég vett részt, köztük a magyar haz első két elnökének lányai – Mary Mocsan (Alexander) asszony, az első elnök, Ferenczi János lánya, és Martin Farkas asszony, Hajmasi Mihály, a második elnök lánya.

1993:    A Magyar Haz Március 14-én, vasárnap bankettet rendezett Bálint Lajos erdélyi érsek tiszteletére, aki Kanada-szerte szervezett adománygyűjtő körútján vett részt.  Wellandban több pénzt gyűjtöttek össze, mint összesen egész Kanadában.

1993:   Október 19-én “Egy Este Pesten” címmel esti színházi előadást tartottak. Felnőtt belépőjegyek $10.00 dollár/db.  

1993:    November 7-én a Magyar Teremben ebédet rendeztek a Magyarok Nagyasszonya plébánia 65 évfordulójának megünneplésére.

1994:   Március 27-én “Aki Melletted El” címmel zenés délután volt Korda György énekesnővel.

1994:   November 16-án volt a Welland-i Történeti Múzeumban “A magyar közösség Wellandban” című kiállítás hivatalos megnyitója, amely 3 hónapig tartott. A kiállítás fényképeken, emléktárgyakon, hímzéseken, táncon, zenén, ételeken és borokon keresztül mutatta be a közösség helyi történelmét. A kiállításhoz a Magyar Haz tagjai járultak hozzá.

1995:   Július 22-én a Magyar Haz adott otthont a “Dél-ontarioi Magyar Fesztiválnak”, és $2,100.00 dollárt gyűjtöttek, amelyet a 3 helyi magyar egyházunk között osztottak szét.

1996:   Október 19-én bankett keretében ünnepelték a Magyar Haz 75 évfordulóját. A 75 évforduló alkalmából Papp Mária tiszteletes asszony történelmi könyvet írt angol és magyar nyelven.

1996:    Június 2-án a Hunor Tánccsoport szponzorálta a 75 évfordulós ebédet, és az ebből származó $2,500.00 dolláros bevételt a Welland Kórháznak adományozták.

1997:    Január 23-án a magyar speciális olimpiai csapat tagjai Wellandba érkeztek, és a Magyar Haz látta vendégül őket.

1997:   Április 19-én a Magyar Házban rendezték meg a “Pettyes Bál” elnevezésű egyedülálló vacsorabált.  Mindenkit arra bíztattak, hogy a szórakozás kedvéért viseljen pöttyös ruhát!

1997:   Egy híres magyar népdalénekes, Kovács Appolina, február 2-án délutáni zenei program keretében szórakoztatott minket a Magyar Teremben.

1998:   November 1-jén a Magyar Ház adott otthont a Magyarok Nagyasszonya templom 70 évfordulós vacsorájának, amelynek vendégei között volt a St. Catharines Egyházmegye püspöke, John O’Mara; a Magyar Köztársaság főkonzulja, Mencel Gábor; és a Magyarok Nagyasszonya plébánia lelkésze, Alexander Eros tiszteletes.

1998:    A Magyar Haz megvásárolta első mosogatógépét $20,000.00 dollárért!

1998:   Az 1848-as magyar forradalom 150 évfordulóját ebéddel és programmal ünnepelték a Magyar Házban.

1998:   Január 17-én a Magyar Házban délutáni színházi előadást tartottak “Csak Egy Nap a Vilag” címmel.

1999:   Augusztus 14-én a magyar evezős válogatott tizenegy tagja megszakította az evezős világbajnoki versenyzést, hogy a Magyar Haz egy finom vacsorával ünnepeljék a kelet-európai ország generációkra visszavezethető hagyományait.  Szabo Steve volt Wellandi magyar-kanadai közösségének tolmácsa az evezős csapat számára.  A Magyar Önképzőkör 29 évvel ezelőtt, 1970-ben szintén a Magyar Haz látta vendégül a magyar evezős válogatottat. Ők remélik, hogy a 2000 évi nyári olimpián, az Ausztráliai Sydneyben képviselhetik Magyarországot.

1999:    Az éves Rózsafesztivál felvonuláson a Magyar Önképzőkör Társaság kocsija 2 díjat nyert, a legjobb etnikai kocsi és a legjobb kocsi díját.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s