Historical Timelines

In 2021, the Hungarian Self Culture Society of Welland celebrated it’s 100th Anniversary. To commemorate those 10 decades, a timeline of historical events was created, for each decade. This information was researched and curated by Olga (Kertesz-Singer) Varga and Susan (Singer) Fleury and then released on Facebook one decade at a time. Here you will find pictures and the highlights from each decade over the last 100 years, in both English and Hungarian. We hope you enjoy it!

1920’s

1920’s

English Version:

1920:    In 1920’s the work was slow in the Welland area, and discussions started around a way to bring Hungarians together into an organization where they could satisfy the social and cultural dimension in all respects and preserve their heritage. The (18) founders involved in these discussions were Tomor Deszo, Amon Ferenc, Szucs Janos, Videki Jozsef, Szabo Lajos, Kondor Laszlo, Szabo Lajosne, Tober Imre, Vigh Ferenc, Voros Benjamin, Ferenczy Janos, Gulyas Janos, Jozsa Janos, Korody Karoly, Lukacs Antal, Vermes Miklos, Varga Istvan es Voros Rudolf. [no picture]

1921:    After many discussions with this group of Hungarians, the Hungarian Self Culture Society of Welland (HSCS) was established on June 26th, 1921.   The first elected president of the society was Ferenczi Janos. The intention of the society was to preserve their Hungarian language, culture and traditions and keep alive memories of the homeland. It was also important that they help foster pride, loyalty and respect for their adoptive new home, Canada.  In addition, the society provided assistance to members affected by illness or bereavement. (This benefit continued until the late 1960’s.)

1921:   The first executives of the HSCS were: President Ferenczi Janos, Vice President Kovacs Karoly, Secretary Vermes Miklos, Recording Secretary Korody Karoly, Treasurer Jozsa Janos, Controllers Ahmon Ferenc and Szabo Lajos, Guard Szucs Janos.

1921:   Credit for the first draft version of the By-laws for the Hungarian Self Culture Society belongs to Ferenczi Janos. [7 pictures]

1921:   It was Ferenczi Janos’ who had the vision to construct a building where the members could congregate.

1924:    The Hungarian Self Culture Society was incorporated in 1924, in Welland, Ontario. That same year, the property on the corner of Park St. and Hellems Ave was purchased for $500.00 with borrowed funds and which were fully paid back before construction even started. With additional contributions from the executive and the Plymouth Cordage Company, construction began that summer. By the end of the year, the building was erected at a cost of $5,215.00 and was dedicated on January 1, 1925. Through the help of generous donations from friends and family along with wisely managed funds, the loans for the building were paid in full within 3 years. [1 picture]

1924:   July 10th, The Welland Tribune & Telegraph printed an article about the HSCS’s plans to build the hall at an estimated cost of $4,000.  [1 picture]

1924:   At the July 6 meeting, a 10-person Fundraising committee was established to help raise money to pay for the cost of building the Hungarian Hall.  By Dec 24 they had raised $2,000 (worth $30,761.87 today).  They were still short and instead of going to the bank, 2 members offered to loan them $1500 at the same interest rate as the bank, to be repaid over 3 years.

1924:   On December 30, 1924, the Hungarian Hall was issued it’s first Liquor Licence, from the Chief Constable’s Office, of the City of Welland.

1924:   A picture of the Hungarian Hall after construction.

1924:   Over the next 6 years, a large number of Hungarian immigrants arrived in Welland. They were attracted by jobs in construction on the Welland Canal and in local industries. A number of Hungarians came to Welland from Western Canada when they lost their farms during the dust bowl period. New immigrants who moved here found support from family and friends already established. Immigrants who owned homes took in boarders and new immigrants to supplement their income. The majority of the Hungarian population in Welland lived in the King, Regent, Burgar and Lincoln Streets areas.

1926:   The first Theatre performance was held at the Hungarian Hall.  They performed a play called “Amit az Erdo Mesel” (The Stories of the Forest).  The members of the cast are shown in the picture below.

1928:   During the early 1920’s, an increasing number of Hungarian Catholic immigrants arrived and recognizing their need for spiritual direction, members of the Hungarian Hall and the Hungarian community at large, invited Rev. Lipot Mosonyi and Rev. Stephen Nyiri to help guide their endeavours of Welland’s Roman Catholic and Greek Catholic Hungarian faithful into the organization of a common shared parish.  Construction of a new Catholic church on Hellems Ave began and on November 18, 1928 Our Lady of Hungary Church was blessed by Reverend Neil McNeil, the Roman Catholic Archbishop of Toronto. [No Picture]

Hungarian Version:

1920:    Az 1920-as években a munka lassan haladt Welland környékén, és elkezdődtek a viták arról, hogyan lehetne a magyarokat egy olyan szervezetbe tömöríteni, ahol minden tekintetben kielégíthetnék a szociális és kulturális dimenziót, és megőrizhetnék örökségüket. A (18) alapító, akik részt vettek ezekben a megbeszélésekben: Tomor Deszo, Amon Ferenc, Szucs János, Videki József, Szabó Lajos, Kondor László, Szabó Lajosné, Tober Imre, Vigh Ferenc, Voros Benjamin, Ferenczy János, Gulyás János, Jozsa János, Korody Károly, Lukacs Antal, Vermes Miklós, Varga István es Voros Rudolf.

1921:    A magyarok e csoportjával folytatott számos megbeszélés után 1921. június 26-án megalakult a Welland-i Magyar Önművelődési Társaság.   A társaság első megválasztott elnöke Ferenczi János volt. A társaság szándéka az volt, hogy megőrizzék magyar nyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat, és életben tartsák a szülőfölddel kapcsolatos emlékeket. Fontos volt az is, hogy segítsék a büszkeség, a hűség és a tisztelet ápolását fogadott új hazájuk, Kanada iránt.  Emellett a társaság segítséget nyújtott a betegség vagy gyász által érintett tagoknak. Ez a juttatás az 1960-as évek végéig tartott.

1921:   A HSCS első vezetői a következők voltak: Ferenczi János elnök, Kovács Károly alelnök, Vermes Miklós titkár, Korody Károly jegyzőkönyvvezető, Józsa János pénztáros, Ahmon Ferenc és Szabó Lajos ellenőrök, Szucs János őr.

1921:   A Magyar Önművelődési Társaság alapszabályzatának első tervezetének elkészítése Ferenczi János érdeme.

1921:   Janos Ferenczi volt az, aki megálmodta egy olyan épület felépítését, ahol a tagok összegyűlhettek volna.

1924:    A Magyar Önkultúra Társaságot 1924-ben alapították az Ontario állambeli Wellandban. Ugyanebben az évben a Park St. és a Hellems Ave. sarkán lévő ingatlant 500.00 dollárért vásárolták meg kölcsönből, és még az építkezés megkezdése előtt teljesen visszafizették. A vezetőség és a Plymouth Cordage Company további hozzájárulásával még azon a nyáron megkezdődött az építkezés. Az év végére az épületet 5,215.00 dollárért felépítették, és 1925. január 1-jén felavatták. A barátok és családtagok nagylelkű adományai és a bölcsen kezelt pénzeszközök segítségével az épületre felvett kölcsönöket 3 éven belül teljes egészében visszafizették.

1924:   A Welland Tribune & Telegraph július 10-én cikket közölt a HSCS terveiről, hogy 4,000.00 dollár becsült költséggel felépíti a csarnokot.

1924:   A július 6-i gyülésen 10 szemelyes adománygyűjtő bizottságot hoztak létre, hogy segítsen pénzt gyűjteni a magyar csarnok építésének költségeihez.  December 24-ig 2,000.00 dollárt gyűjtöttek össze (ami ma 30,761.87 dollárt ér).  Még mindig kevés volt, és ahelyett, hogy a bankhoz fordultak volna, 2 tag felajánlotta, hogy kölcsönad nekik 1,500.00 dollárt a banki kamatláb mellett, amit 3 év alatt kell visszafizetni.

1924:   December 30-án a Magyar Csarnok megkapta az első szeszesital-engedélyt Welland város rendőrfőnöki hivatalától.

1924:   A Magyar Csarnok építés utáni képe.

1924:   A következő 6 évben nagyszámú magyar bevándorló érkezett Wellandba. A Welland-csatorna építésénél és a helyi iparban kapott munkahelyek vonzották őket. Számos magyar érkezett Wellandbe Nyugat-Kanadából, amikor a poros időszak alatt elvesztették farmjaikat. Az ide költöző új bevándorlók a már letelepedett családtagok és barátok támogatására találtak. Azok a bevándorlók, akiknek házuk volt, befogadtak vendégeket és új bevándorlókat, hogy kiegészítsék jövedelmüket. A wellandi magyar lakosság többsége a King, Regent, Burgar és Lincoln utcák környékén élt.

1926:   Az első színházi előadást a Magyar Csarnokban tartották.  Az “Amit az Erdo Mesel” című darabot adták elő.  A képen a szereplőgárda tagjai láthatóak.

 1928:   Az 1920-as évek elején egyre több magyar katolikus bevándorló érkezett, és felismerve a lelki vezetés iránti igényüket, a Magyar Csarnok tagjai és a magyar közösség egésze felkérte Mosonyi Lipót tiszteletes urat és Nyiri István tiszteletes urat, hogy segítsenek irányítani Welland római katolikus és görög katolikus magyar híveinek törekvéseit egy közös, közös parókia megszervezésében.  Megkezdődött egy új katolikus templom építése a Hellems Ave-on, és 1928. november 18-án a Magyarok Nagyasszonya templomot Neil McNeil tiszteletes, Toronto római katolikus érseke megáldotta.

1930’s

English Version:

1932:   The Mukedvelo Garda, the theatre group of the Hungarian Self Culture Society of Welland (HSCS), had begun performing plays at the Hungarian Hall. (picture)

1935:   The Welland branch of the Kanadai Magyar Kereszteny Egyesulet (The Canadian Hungarian Christian Association) was formed on March 13, 1935 and incorporated on March 16, 1936. This association provided financial aid for funeral expenses to members. By 1961, the membership of this branch was over 300, and the monthly dues were only $.50cents.  The Association members met every 3rd Sunday at the Hungarian Hall. They sent flowers and displayed the Christian Association flag at the funeral when someone from the association passed away.

1935:   The first picnic of the Hungarian Community in the Niagara Region was held on Sept 2, 1935. (picture)

1936:   Circa 1936, the HSCS’s Theatre Club was performing in various venues around the Niagara Peninsula. This picture is of the cast of a performance that occurred in Niagara Falls.  Some of the members included Kertesz Geza, Kertesz Elizabeth, Lesko John, Gerencer Helen, Miko Andrasne, Fialkovics George, Onda Miklos (picture of performers in Niagara Falls)

1936:   The executives of 1936 included: President- Diamond Istvan; Vice-President- Marton Janos; Secretary- Ahman Ference; Treasurer – Kovacs Karoly; Recording Secretary – Kovacs Miklos; Door Guard – Szucs Janos; Manager – Gerencser Menyhert; Visitors of the Sick- Kolb Istvan, Csicsak Laszlo, Matyas Lajos; Controller- Hajdu Istvan, Takacs Viktor; Disciplinarian- Kovacs Istvan, Hagymasi Mihaly, Banko Lajos; Entertainment Committee- Kertesz Geza.

1938:   On August 15-19, over 816 delegates from around the world, attended the 2nd Annual World Congress of Hungarians, which was held in Budapest, Hungary.  The representative that year, from the HSCS was Geza Kertesz. (4 Pictures) (Picture of Geza K)

1938:   In 1938, in spite of financial constraints during the great depression, a bowling alley with 2 lanes was installed in the basement, at an engineered cost of approximately $3,200.00.  Over the next 10 years, the bowling alley generated over $12,768.85 in income for the Hungarian Hall.

1939:    The Hungarian Self Culture Society of Welland, joined the war effort, calling for the defeat of Hungarian fascist leaders. 

1939:   Over the next 7 years, Hungarian immigrants in Welland joined the armed forces, worked in factories, and supported the war effort.  They were politically conscious workers who played an active roll in the war, raising funds for the Red Cross and selling Canada Victory Bonds to members of the Hungarian community and others.  The members of the Hungarian Hall also arranged for food and other parcels to be sent to the servicemen overseas.   Sixty-two members of the Hungarian Self Culture Society of Welland, volunteered for service with the Canadian armed forces during World War II. Of these 62 volunteers, seven were killed. All of these efforts demonstrated their loyalty to their new homeland and enabled immigrants to overcome discrimination after WWII. A framed document is located in the Hungarian Hall, in memory of these soldiers. (Picture of plaque in HH)

Hungarian Version:

1932:   A Mukedvelo Garda, A Magyar Önképzőkör színjátszó csoportja elkezdett színdarabokat játszani a Magyar ház-ban. (kép)

1935:   A Kanadai Magyar Keresztény Egyesület Welland-i fiókja 1935. március 13-án megalakult amelyet és 1936. március 16-án jegyeztek be. Ez az egyesület anyagi támogatást nyújtott a tagok temetési költségeihez. 1961-re a taglétszám meghaladta a 300 főt, és a havi tagdíj mindössze 50 cent volt.  Az egyesület tagjai minden 3. vasárnap találkoztak a Magyar Házban. Virágot küldtek és kitűzték a Keresztény Egyesület zászlaját a temetésen, amikor valaki az egyesületből elhunyt.

1935:   A Niagara régión magyar közösségének első piknikjét 1935. szeptember 2-án tartották. (kép)

1936:   1936 körül a HSCS Színházi Klubja a Niagara-félsziget különböző helyszínein lépett fel. Ez a kép egy Niagara Fallsban tartott előadás szereplőit ábrázolja.  A tagok közül néhányan: Kertesz Géza, Kertesz Erzsébet, Lesko John, Gerencer Helen, Miko Andrasne, Fialkovics George, Onda Miklós (a Niagara Fallsban fellépők képe).

1936:   Az 1936. évi végrehajtók között szerepeltek: Elnök- Diamond István; alelnök- Marton János; titkár- Ahman Ference; pénztáros- Kovács Károly; jegyzőkönyvvezető- Kovács Miklós; ajtónálló- Szucs János; ügyvezető – Gerencser Menyhért; Beteglátogatók- Kolb István, Csicsak László, Mátyás Lajos; Ellenőr- Hajdu István, Takacs Viktor; Fegyelmi felelős- Kovács István, Hagymasi Mihály, Bankó Lajos; Szórakoztató Bizottság- Kertesz Géza.

1938:   Augusztus 15-19. között a világ minden tájáról közel 400 küldött vett részt a Magyarok II. éves világkongresszusán, amelyet Budapesten tartottak.  A HSCS képviselője ebben az évben Kertesz Géza volt. (Kép a könyvborítóról) (Kép Kertesz Geza)

1938:   1938-ban, a nagy gazdasági világválság alatti pénzügyi nehézségek ellenére, a pincében egy 2 pályás tekepályát szereltek fel, kb. $3,500.00 dollárért.  A következő 10 év alatt a tekepálya több mint $12,768.85 dollár bevételt hozott a Magyar ház

1939:    A Welland-i Magyar Önképzőkör Társaság csatlakozott a háborús erőfeszítésekhez, és a magyar fasiszta vezetők legyőzésére szólított fel.

1939:   A következő 7 évben a Wellandi magyar bevándorlók csatlakoztak a fegyveres erőkhöz, gyárakban dolgoztak, és támogatták a háborús erőfeszítéseket.  Politikailag tudatos munkások voltak, akik aktív szerepet játszottak a háborúban, adományokat gyűjtöttek a Vöröskeresztnek, és Kanada győzelmi kötvényeket adtak el a magyar közösség tagjainak és másoknak.  A Magyar ház tagjai élelmiszer- és egyéb csomagok küldését is megszervezték a tengerentúli katonáknak.   A Welland-i Magyar Önképzőkör Társaság hatvankét tagja önkéntes szolgálatot vállalt a kanadai fegyveres erőknél a második világháború alatt. Ebből a 62 önkéntesből hét meghalt. Mindezek az erőfeszítések az új hazájuk iránti hűségüket bizonyították, és lehetővé tették a bevándorlók számára, hogy a második világháború után legyőzzék a diszkriminációt. Ezeknek a katonáknak az emlékére egy bekeretezett dokumentum található a Magyar Házban. (Az emléktábla képe a HH-ban)

1940’s

English Version:

1940:   The executives in 1940 included: Marton Janos, president; Sejkovszky Mihaly, vice-president; Kovacs Karoly, treasurer; Poczos Mihaly, secretary; Ferenczy Janos & Schmidt Janos, controllers; Gerencser Menyhert, recording secretary & building caretaker; Gottinger Jozsef, Hegedus Lukacs & Csicsak Laszlo, visitors of the sick; Dimond Istvan, business manager

1940:   To help support the war efforts, the HSCS purchased a $500 War Bond and a $1,000 Savings Bond. They also donated the entire proceeds of a concert, $125.00 to the Red Cross.

1940:   The first Hungarian Radio group CKTB Radio hosted a weekly Hungarian Music program called “A Hungarian Homeland Memories” Magyar Radio Musor, Dalguyjtemenye (Song Collection) every Sunday afternoon from 12:30-1pm.  The program was directed by the Toth boys and many of the performers such as Imre Jozsefne or Helen Simon (husband of Tony Simon), practised and occasionally performed at the Hungarian hall under the direction of Peter Mihaly. (See pictures in the booklet.)

1940:    English language classes and community services started to become available to immigrants moving to Welland, Ontario. The stigma of ethnicity began to disappear. 

1940:   The HSCS’s little theatre club affectionately known as “Mukedvelo Garda”, performed in various venues around the Niagara Peninsula.  This picture depicts the cast of a performance that occurred in Niagara Falls.  Some of the members included Kertesz Geza, Kertesz Elizabeth, Lesko John, Helen Bornemisa, Miko Andrasne, George Fialkovics, Mr. Onda, Vince Jozsef, Vince Yolanda, Pajzos Berta. (picture of performers in Niagara Falls)

1941:   The 20th Anniversary was celebrated on June 22, 1941, but only members and their families attended.  During the war years, a very low profile was kept regarding celebrations as they felt it would have been inappropriate as the homeland was still allied to Germany.

1942:   The HSCS Youth Club was started in 1942.

1945:    Many immigrants and displaced persons in Europe, who had been left homeless after the war, arrived in Welland, Ontario. 

1945:   On February 7, 1945, a motion was made to purchase the first modern microphone for the HSCS.

1945:   October 7th, a motion was carried by the membership to introduce a BINGO club.

1945:   A Christmas Pageant directed by the Carmelite Sisters from Our Lady of Hungary church was held at the HH. (picture)

1946:   On September 1st, the HSCS celebrated their 25th Silver Anniversary.  Guest speakers included Father Stephen Horvath, pastor of Our Lady of Hungary Parish and Harold W. Walker, Welland Mayor; A special letter from the first president Ferenczi Janos was read by Geza Kertesz.  Members posed for a picture outside of the Hungarian Hall. (picture)

1946:   The financial position of the HSCS at this time, was excellent as they were debt free.  Between the years of 1927 – 1946 they paid out health benefits worth $18,812.00.  In addition, over $6,000.00 dollars in charitable gifts and donations were given out in that same period.

1947:   The celebrated Cardinal Jozsef Mindszenty of Hungary visited Our Lady of Hungary church and the members of the Hungarian Self Culture Society. (Picture of Mindszenty in front of church when he came to visit) (Picture from HH)

1948:  On March 14, 1948, the Hungarian Hall hosted the 100th anniversary commemorating the March 15, 1848 Revolution with an afternoon program that included a visit from the mayor, performing musicians, poetry readings and a one act play entitled “Petofi Szulei”. (picture)

Hungarian Version:

1940:   A vezetők 1940-ben a következők voltak: Marton János, elnök; Sejkovszky Mihály, alelnök; Kovács Károly, pénztáros; Poczos Mihály, titkár; Ferenczy János és Schmidt János, ellenőrök; Menyhért Gerencser, jegyzőkönyvvezető és épületgondnok; Gottinger József, Hegedus Lukacs és Csicsak László, beteglátogatók; Dimond István, gazdasági vezető.

1940:   A háborús erőfeszítések támogatására a HSCS $500.00 dolláros hadikötvényt és $1,000.00 dolláros takarékkötvényt vásárolt.

1940:   Az első magyar rádiócsoport, a CKTB Rádió hetente vasárnap délutánonként 12:30-1pm között Magyar Rádió Musor, Dalguyjtemenye (Dalgyűjtemény) címmel magyar zenei műsort sugárzott “A magyar haza emlékei” címmel.  A műsort a Tóth fiúk vezették, és az előadók közül sokan, mint például Imre Józsefné és Simon Helen (férje Simon Antal), Mihály Péter vezetésével gyakoroltak és időnként felléptek a Magyar Teremben.

1940:    Az Ontario állambeli Wellandba költöző bevándorlók számára angol nyelvórák és közösségi szolgáltatások kezdtek elérhetővé válni. Az etnikai hovatartozás megbélyegzése kezdett eltűnni.

1940:   A Magyar Ház kis színházi klubja, amelyet szeretettel “Mukedvelo Garda” néven ismertek, a Niagara-félsziget különböző helyszínein lépett fel.  Ez a kép egy Niagara Fallsban tartott előadás szereplőit ábrázolja.  A tagok közül néhányan: Kertesz Géza, Kertesz Erzsébet, Lesko John, Bornamisa Helen, Miko Andrasne, Fialkovics György, Onda úr, Vince József, Vince Yolanda, Pajzos Berta.

1941: Június 22-én ünnepelték a 20 eves fennallast.  A háborús évek alatt nagyon visszafogottan tartották az ünnepségeket, mivel úgy érezték, hogy ez nem lett volna helyénvaló, mivel a szulohaza még mindig Németországgal szövetséges volt.

1942:   A Magyar Ház Ifjúsági Klub 1942-ben indult.

1945:    Sok bevándorló és Európában kitelepített, a háború után hajléktalanná vált személy érkezett az Ontario állambeli Wellandba.

1945:   Február 7-én indítványozták, hogy a Magyar haz számára megvásárolják az első modern mikrofont.

1945:   Október 7-én a tagság indítványt fogadott el egy BINGO-klub bevezetésére.

1945:   A Magyarok Nagyasszonya templomból érkező Carmelite nővérek karácsonyi felvonulását tartották a Magyar haz-ban.

1946:   Szeptember 1-jén ünnepelte a HSCS a 25. ezüstévfordulóját.  Vendégelőadók voltak: Horvath István atya, a Our Lady of Hungary plébánia lelkésze és Harold W. Walker, Welland polgármestere; Az elso elnök, Ferenczi János különleges levelét Kertesz Géza olvasta fel.  A tagok fényképezkedtek a Magyar Ház előtt.

1946:   A Magyar Ház pénzügyi helyzete ebben az időben kiváló volt, mivel adósságmentes volt.  Az 1927-1946 közötti időszakban $18,812.00 dollár értékben fizettek ki egészségügyi juttatásokat.  Ezen kívül ugyanebben az időszakban több mint $6,000.00 dollárnyi jótékonysági adományt és adományokat adtak ki.

1947:   Mindszenty József, Magyarország ünnepelt bíborosa meglátogatta a Magyarok Nagyasszonya templom plébániáját és a Magyar Önképzőkör Társaság tagjait.

1948:  Március 14-én a Magyar Ház adott otthont az 1848. március 15-i forradalomra való megemlékezés 100. évfordulójának délutáni programjával, melyen a polgármester látogatása, zenészek fellépése, versfelolvasás és a “Petőfi Szulei” című egyfelvonásos színdarab is szerepelt.

1950’s

English Version

1952:   A major addition to the HH was completed in October 1952, on the Park street side, which included the small hall, the kitchen, office, boiler room and washrooms. As of October, they had already paid out $12,887.97 and took out a loan for an additional $8,500 with 6% interest.  On November 22, 1952, Mr. Ellis Morningstar, MPP, Welland, was there for the ribbon cutting ceremony along with Diamond Istvan, Reverend Novak, Jakus Laslo, Kovacs Miklos, Hidvegi Andras, Hidvegi Irene (daughter), Reverend Stephen Horvat, Pastor of Our Lady of Hungary Church. The total cost reported in the July 1953 minute book was $25,817.57. (picture)

1953:   Hungarian Hall annual Christmas performance. (Included in picture, Kertesz Olga, Stucz Lillian, Borsodi Anne, Hidvegi Irene, Stark Betty, Stark Anne, Papp Isabelle, Girhny John, (picture)

1954:   On Sept 6, 1954, a ceremony was held with the membership to celebrate the dedication of the new flagpole at the HSCS, on the front lawn of the Hungarian Hall. (4 pictures)

1956:    On October 23, 1956, the people of Hungary rose in revolt against their country’s oppressive communist regime, and to quell the uprising, Russian troops poured into the country.  Back in Welland, the Hungarian Self Culture Society held a large meeting on Oct 28th, and in quick response to these world events they struck up a committee on November 4th to collect funds to assist the Hungarian Freedom Fighters.  There were 7 key groups involved in the meeting: the Welland Hungarian Roman Catholic church, the Hungarian Presbyterian church, the Hungarian Greek Catholic church, the HSCS Hungarian Hall, the Hungarian Christian Association, the Brantford Hungarian Association, and the Hungarian Veterans Association. (picture/signatures)

1956:   An invitation was issued for Oct 28th to join in a demonstration against the Hungarian Revolution at the Hungarian Hall to support the Freedom Fighters. (see Picture)

1956:   The Hungarian Liberation Relief Fund to help the Hungarian Freedom Fighters, was started on Oct 30 and over the next 3 months they collected donations from members of the 7 groups as well as industries and local businesses to help support the cause.  By January 25, 1957 they had received contributions worth $10,767.28 from their supporters.  Donations ranged from as little as .50 cents to $500.00 depending on what they could afford. (picture/letter)

1956:   The Hungarian Revolution ends on October 29, 1956 and the Hungarian Hall in Welland is jammed with 700 people as the fight for liberty is hailed. Following dignitaries were on hand to make speeches to the crowd: 1. Zoltan Czapary, member of the Welland Hungarian Veteran’s Association; 2. Rev. Nicholas Novak, Hungarian Presbyterian minister; 3. Rt. Rev. Msgr. Stephen Horvat, pastor of Our Lady of Hungary Church; 4. Mayor Armour McCrae of Welland; 5. Kertesz Geza, President of the Hungarian Self Culture Society of Welland. (2 pictures)

1957:   This uprising against Soviet authority in Hungary resulted in the largest wave of Hungarian immigrants to Canada, as they fled their homeland to gain political freedom.  A number of these immigrants settled in Welland, Ontario.  Soon, large numbers of refugees began arriving in the city from their homeland.  Members of the society quickly responded to the desperate needs of the newcomers by collecting clothing, furniture, and household goods, etc. and organizing suppers and gatherings for both adults and young people to get acquainted.  The Canadian Department of Citizenship and Immigration paid for accommodation for many of the refugees, and the Hungarian Hall served as a resource Centre to process such requests.  (2 newspaper articles/picture)

1957:    The HSCS made a $1,000.00 donation in 1957 (worth $9,426.23 in 2021) to the Welland County General Hospital to help furnish one of their private medical rooms. (picture)

1958:   The HSCS entered a float into the Welland Rose Festival.  The floats’ theme was the 1,000th anniversary of St. Stephen’s Holy Crown of Hungary. Some of the participants on the float included: Singer Steve, Kertesz Olga, Vukanics John, Kallai Helen, Szabo Jeannette, Marozsan Laszlo, Stark Anne, Stucz Lillian, Sipos Julius (pictures of the float)

Hungarian Version

1952:   A Park utcai oldalon 1952 októberében elkészült a Magyar Haz nagyszabású bővítése, amely magában foglalta a kis termet, a konyhát, az irodát, a kazánházat és a mosdókat. Októberre már $12,887.97 dollárt fizettek ki, és további $8,500.00 dollárra vettek fel kölcsönt 6%-os kamatra.  1952. november 22-én Ellis Morningstar úr, a Welland-i MPP képviselője ott volt a szalagátvágási ünnepségen Diamond Istvánnal, Novák Nicholas tiszteletes úrral, Jakus Lászlóval, Kovács Miklóssal, Hidvegi Andrással, Hidvegi Irénnel (lánya), Horvat István tiszteletes úrral, a Magyarok Nagyasszony templom lelkipásztorával együtt. Az 1953 júliusában jelentett teljes költség $25,817.57 dollár volt. (kép)

1953:   Magyar Haz karácsonyi előadása. (A képen: Kertesz Olga, Stucz Lillian, Borsodi Anne, Hidvegi Irene, Stark Elizabeth, Stark Anne, Papp Isabelle, Girhany John) (kép).

1954:   Szeptember 6-án a tagság részvételével ünnepélyes keretek között felavatták a Magyar Önképzőkör új zászlórúdját a Magyar Ház előtti gyepen. (4 kép)

1956:    Október 23-án a magyar nép fellázadt az országot elnyomó kommunista rezsim ellen, és a felkelés leverésére orosz csapatok özönlöttek az országba.  Wellandban a Magyar Önképzőkör Társaság október 28-án nagyszabású gyűlést tartott, és a világeseményekre gyorsan reagálva november 4-én létrehoztak egy bizottságot, hogy pénzt gyűjtsenek a magyar szabadságharcosok megsegítésére.  A gyűlésen 7 fontos csoport vett részt: a Wellandi Magyar Római Katolikus Egyház, a Magyar Presbiteriánus Egyház, a Magyar Görög Katolikus Egyház, a Magyar Önképzőkör, a Magyar Keresztény Egyesület, a Brantfordi Magyar Egyesület és a Magyar Veteránok Egyesülete. (kép/aláírások)

1956:   Október 30-án indult a Magyar Felszabadítási Segélyalap a Magyar szabadságharcosok megsegítésére, és a következő 3 hónapban adományokat gyűjtöttek a 7 csoport tagjaitól, valamint az iparágaktól és a helyi vállalkozásoktól, hogy támogassák az ügyet.  1957 január 25-ig $10,767.28 dollár értékű adományt kaptak támogatóiktól.  Az adományok az .50 centtől az $500.00 dollárig terjedtek, attól függően, hogy mennyit tudtak megengedni maguknak. (kép/levél)

1956:   A magyar forradalom 1956 október 29-én ér véget, és a wellandi Magyar Haz 700 emberrel zsúfolásig megtelt, amikor a szabadságharcot üdvözölték. A következő méltóságok voltak jelen, hogy beszédet mondjanak a tömegnek: 1. Czapary Zoltán, a Wellandi Magyar Veteránok Egyesületének tagja; 2. Nicholas Novak tiszteletes, Magyar presbiteriánus lelkész; 3. Rt. Rev. Msgr. Stephen Horvat, a Magyarok Nagyasszonyunk templom lelkésze; 4. Armour McCrae, Welland polgármestere; 5. Kertesz Géza, a Welland-i Magyar Önképzőkör Társaság elnöke. (2 kép)

1956:    Október 28-ra meghívót adtak ki, hogy csatlakozzanak a magyar forradalom elleni tüntetéshez a Magyar Hazban, hogy támogassák a szabadságharcosokat. (lásd a képet)

1957:   A magyarországi szovjet hatalom elleni felkelés a Kanadába érkező magyar bevándorlók legnagyobb hullámát eredményezte, akik a politikai szabadságért menekültek el hazájukból.  E bevándorlók egy része az Ontario állambeli Wellandban telepedett le.  Hamarosan nagyszámú menekült kezdett érkezni a városba a hazájukból.  Az egyesület tagjai gyorsan reagáltak az újonnan érkezettek kétségbeesett szükségleteire: ruhát, bútorokat, háztartási eszközöket stb. gyűjtöttek, és vacsorákat, valamint összejöveteleket szerveztek, hogy a felnőttek és a fiatalok megismerkedhessenek egymással.  A Kanadai Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal sok menekült számára fizetett szállást, és a Magyar Ház szolgált forrásközpontként az ilyen kérelmek feldolgozásához.  (2 újságcikk/kép)

1957:    A Welland-i Magyar Önképzőkör 1957-ben $1,000.00 dolláros adományt nyújtott (2021-ben $9,426.23 dollár értékben) a Welland Kórháznak, hogy segítsen berendezni az egyik magán orvosi szobát. (kép)

1958:   A Welland-i Magyar Önképzőkör egy a felvonulási kocsival vett részt a Welland-i Rózsafesztiválon.  A kocsi témája Szent István Szent Koronájának 1000 évfordulója volt. A kocsin többek között a következők vettek részt: Singer Steve, Kertesz Olga, Vukanics John, Kallai Helen, Szabo Jeannette, Marozsan Laszlo, Stark Anne, Stucz Lillian, Sipos Julius (képek a kocsiról).

1960’s

ENGLISH VERSION

1961:    On Nov 25, 1961, the HSCS celebrated the occasion of it’s 40th anniversary with an evening program that included a dinner, blessing, various speakers, poetry readings, and a singing performance.  MPP Ellis Morningstar, Monsignor Steven Horvath, Rev. Nicholas Novak and other Hungarian dignitaries were present. A small anniversary book was published to mark the occasion, paid for by dozens of Welland merchant sponsors. Geza Kertesz organized a noteworthy exhibit of historical documents for this occasion. (5 pictures from the anniversary book)

1961:   Hungarians represented 20% of the population in Welland, Ontario. The 1961 Census listed 6,536 persons of Hungarian origin living in Welland County, and it is estimated that well over 3,000 of them are Welland residents. (newspaper article)

1961:   Executives in 1961 were:  Simon Imre, President; Lukacsy Antal, Vice President; Kertesz Geza, Secretary; Kovacs Miklos, Treasurer; Horvath Laszlo, Recording Secretary; Szeplaki Jozsef and Jakab Jozsef, Controllers; Diamond Istvan, Building Manager; Hracs Ferenc, Entertainment. (Picture from booklet)

1962:   The HH donated $1,000 to the Welland Hospital (worth $15,380 in 2021) and received appreciation through a letter stating they had a Life Time Membership.

1962:   At the April 5 membership meeting, a motion was made and passed to form a Cultural Committee to preserve our culture and heritage. Members included in the committee were- Kertesz Geza, Hracs Ference, Horvath Laszlo, Jakab Jozsef, Molnar Mihaly, and Papp Mihaly.

1962:    In August, the discussion of installing air conditioning at the Hungarian Hall was started.  The cost at that time would exceed $12,000.00.

1965:   According to the minute books, the membership of the Hungarian Hall on June 6th was over 200 people

1966:   On October 24, seven hundred and fifty (750) area Hungarians held a huge celebration of the Freedom Fighters at St Stephen’s Hall.  (See newspaper article)

1966:   On the 10th anniversary of the Hungarian Revolution, the Mayors of Port Colborne and Welland declared Oct 23 – 30 as Hungarian Week. (2 newspaper articles)

1967:   The “Rainbow Soccer” Club, part of the Welland Soccer Club 1st Division, was started around 1962/63.  At that time there were only senior men playing the game they loved from their youth but eventually, hundreds of children joined the club.  The Rainbow soccer team was sponsored by the Rainbow Painting Co, owned by Steve Maj.  Many of the players were members of the Hungarian Hall and they often rented the hall for dinner dances to raise additional funds for their club. The team played together for several years, travelling around the Niagara Region and southern Ontario, in various tournaments including the Rose Festival Tournament.  (picture of players)

HUNGARIAN VERSION

1961:    A Magyar Önképzőkör 1961 november 25-én ünnepelte fennállásának 40 évfordulóját egy esti programmal, amely vacsorát, áldást, különböző előadókat, versfelolvasást és énekes előadást tartalmazott.  Jelen volt Ellis Morningstar parlamenti képviselő, Steven Horvath Monsignore, Nicholas Novak tiszteletes és más magyar méltóságok. Az alkalomra egy kis évfordulós könyvet adtak ki, amelyet több tucat wellandi kereskedő szponzorált. Kertesz Géza erre az alkalomra figyelemre méltó kiállítást szervezett történelmi dokumentumokból.

1961:   A magyarok az Ontario állambeli Welland lakosságának 20%-át tették ki. Az 1961-es népszámlálás szerint Welland megyében 6,536 magyar származású személy élt, és becslések szerint közülük jóval több mint 3,000 Welland lakosa.

1961:   A vezetők 1961-ben a következők voltak:  Simon Imre, elnök; Lukacsy Antal, alelnök; Kertesz Géza, titkár; Kovács Miklós, pénztáros; Horvath László, jegyzőkönyvvezető; Szeplaki József és Jakab József, ellenőrök; Diamond István, haznagy; Hracs Ferenc, szórakoztató.

1962:   A Magyar Haz $1,000.00 dollárt adományozott a Welland Kórháznak (2021-ben $15,380.00 dollár értékben), és egy levélben kapott elismerést, amelyben közölték, hogy élethosszig tartó tagsággal rendelkeznek.

1962:   Az április 5-i taggyűlésen indítványt tettek és fogadtak el egy Kulturális Bizottság megalakítására, hogy megőrizzük kultúránkat és örökségünket. A bizottság tagjai voltak- Kertesz Géza, Hracs Ference, Horvath László, Jakab József, Molnár Mihály, es Papp Mihály.

1962:    Augusztusban megkezdődött a vita a Magyar Terem légkondicionáló berendezésének beszereléséről.  A költség akkoriban meghaladta volna a $12,000.00 dollárt.

1965:   A jegyzőkönyvek szerint a Magyar Terem tagsága június 6-án több mint 200 fő volt.

1966:   Október 24-én hétszázötven (750) környékbeli magyar tartott nagyszabású szabadságharcos ünnepséget a Szent István teremben.

1966:   A magyar forradalom 10 évfordulóján Port Colborne és Welland polgármesterei október 23-30-át magyar hétnek nyilvánították.

1967:   A “Rainbow Soccer” klub, amely a Welland Soccer Club 1 divíziójához tartozik, 1962/63 körül indult.  Ekkor még csak idősebb férfiak játszották a fiatalkoruk óta szeretett játékot, de végül több száz gyerek csatlakozott a klubhoz.  A Rainbow focicsapatot a Steve Maj tulajdonában lévő Rainbow Painting Co. szponzorálta. A játékosok közül sokan a Magyar Haz tagjai voltak, és gyakran bérelték ki a Magyar hazot vacsorabálokra, hogy további pénzt gyűjtsenek a klubjuk számára. A csapat több éven át játszott együtt, bejárták a Niagara régiót és Ontario déli részét, különböző tornákon, köztük a Rózsafesztivál tornán.

1970’s

1980’s

1990’s

2000’s

2010’s

2020’s